Raudanlujaa osaamista lempeistä lähtökohdista

Liikkuvan juristin palvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä mikro- ja pienyrityksille. Hoidan asiakastoimeksiannot sopimuksen mukaan myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

Autan asiakirjojen laadinnassa, annan lainopillista neuvontaa ja toimin avustajana tai asiamiehenä neuvotteluissa tai viranomaistapaamisissa. En toimi oikeudenkäyntiavustajana tuomioistuinprosessissa enkä hoida riitaisia tapauksia, mutta voin suositella tilanteeseen mielestäni sopivinta asianajajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

Hoidan muun muassa seuraavia lainopillisia toimeksiantoja:

Perhe- ja jäämistöoikeudelliset palvelut

 • Avioehdot
 • Testamentit
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Hoitotahdot
 • Pesänselvitykset ja pesänjaot
 • Perunkirjoitukset
 • Perinnönjaot
 • Perintöverosuunnittelu
 • Avioero-ositus tai omaisuuden erottelu
 • Sopimus avoeron varalle
 • Yhteiselämän lopettamista koskevat asiat
 • Lasten huoltoa, tapaamisoikeutta, elatusta ja asumista koskevat asiat
 • Erilaiset lupa- ja hakemusasiat perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyen kuten hakemukset edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen määräämiseksi, avioerohakemukset, hakemukset yhteiselämän lopettamiseksi, hakemukset pesänjakajan määräämiseksi

Omaisuusjärjestelyt

 • Kiinteän ja irtaimen omaisuuden kauppakirjat (kiinteistön kaupassa myös kaupanvahvistukset; laadin myös sähköiset kauppakirjat tai tarvittaessa autan laadinnassa ja sähköisessä kaupanteossa)
 • Lahjakirjat
 • Vaihtokirjat
 • Maatilojen sukupolvenvaihdokset (ProAgrian tai Nylands Svenska Lantbrukssällskapin asiantuntijoiden kanssa)
 • Yritysten sukupolvenvaihdokset (mikro- ja pienyritykset)
 • Yritysten yrityskaupat (mikro- ja pienyritykset)

Muut asunto-, kiinteistö- ja kirjaamisasiat

 • Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen laatiminen ja muuttaminen
 • Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset
 • Liikehuoneistojen vuokrasopimukset
 • Maanvuokrasopimukset
 • Hallinnanjakosopimukset
 • Lainhuutohakemukset
 • Kiinnityshakemukset
 • Erityisten oikeuksien kirjaamiset
 • Kiinteistönluovutuksiin liittyvät kaupanvahvistukset

Yhtiöoikeus

 • Yrityksen perustaminen
 • Yritysmuodon muutokset
 • Yhtiösopimusten laatiminen ja muuttaminen
 • Yhtiöjärjestyksen laatiminen ja muuttaminen
 • Osakassopimukset
 • Osake- ja liiketoimintakauppa (mikro- ja pienyritykset)
 • Sukupolvenvaihdos (mikro- ja pienyritykset)

Veroasiat

 • Perintö- ja lahjaverosuunnittelu
 • Veronoikaisu
 • Ennakkoratkaisuhakemukset
 • Muut verotukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset

En hoida rikosoikeudellisia, työoikeudellisia tai ympäristöoikeudellisia tapauksia.

Puhelin

0400 242 141