Hinnoista saa, voi ja pitääkin neuvotella

Ensimmäinen tapaaminen/yhteydenotto on ilmainen, kun tällaisessa ensitapaamisessa vain kartoitetaan tilanne ja päätetään jatkosta.

Lainopilliset toimeksiannot

Lainopillisten toimeksiantojen laskutuksessa käytän lähtökohtaisesti tuntihinnoittelua 210 euroa tunti (sisältää arvonlisäveron). Lisäksi toimeksiannosta johtuvat kulut veloitetaan asiakkaalta.

Pääsääntöisesti pystyn antamaan toimeksiannosta kartoituksen perusteella joko hintahaarukan tai kiinteän hinnan. Jos toimeksiannon vaatima työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen riittävällä tarkkuudella (yleensä esimerkiksi avioehdot, testamentit, edunvalvontavaltakirjat, lahja- ja kauppakirjat), toimeksiannon hoitamiselle voidaan sopia kiinteä hinta. Esimerkiksi kahden Suomessa asuvan henkilön välisen yksinkertaisen avioehdon voi saada 150-200 eurolla (sis alv) ja Suomessa asuvan henkilön vain Suomessa sijaitsevaa omaisuutta koskevan helpohkon testamentin yleensä noin 300-350 eurolla (sis alv).

Annan tarvittaessa myös laajemmista toimeksiannosta etukäteen kustannusarvion tai arvion työn oletetusta tuntimäärästä.

Jos asiakastapaaminen tapahtuu asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan valitsemassa paikassa, sovimme erikseen matkakuluista. 

Liikkuvan juristin yhteistyökumppaneiden asiakkaiden osalta noudatan pääasiassa yhteistyökumppanin kanssa sovittua toimeksiantokohtaista hinnastoa. Esimerkiksi yhteistyökumppanina olevien osuuspankkien asiakkaat: toimeksiannot hinnoitellaan OP-ryhmän lainopillisten toimeksiantojen suositushinnaston mukaan.

Kaupanvahvistuksen maksut

Kaupanvahvistusmaksu (arvonlisäveroton maksu) perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ja on 120 euroa/luovutusasiakirja vuonna 2022. Lisäksi veloitan matkakustannukset yrityksen virallisen osoitteen ja toivotun kaupanvahvistuspaikan välillä, jos välimatka on yli 50 km. Jos asiakas tarvitsee kaupanvahvistajalta kopioita luovutusasiakirjasta tai sen liitteistä, yllä mainitun asetuksen mukaan hinta on 2 euroa/sivu (arvonlisäveroton maksu).

Kaupanvahvistukseen liittyvien viranomaistodistusten (mm. tarvittavat todistukset kiinteistörekisteristä) tai muiden tarpeellisten asiakirjojen hankinnasta asiakkaan puolesta veloitan 5 euroa/asiakirja (sisältäen arvonlisäveron) sekä asiakirjan hankinnasta viranomaisille tai muille palvelutarjoajille maksetut kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. Jos hankittavia asiakirjoja on paljon, hankintamaksu erillisen sopimuksen mukaan. Neuvon tarvittaessa asiakasta asiakirjojen hankintaan liittyen kulujen minimoimiseksi.

Puhelin

0400 242 141