Hinnoista saa, voi ja pitääkin neuvotella

Ensimmäinen tapaaminen/yhteydenotto on ilmainen, kun tällaisessa ensitapaamisessa vain kartoitetaan tilanne ja päätetään jatkosta.

Lainopilliset toimeksiannot

Lainopillisten toimeksiantojen laskutuksessa käytän yksityishenkilöille lähtökohtaisesti tuntihinnoittelua 270 euroa tunti (hinta sisältää arvonlisäveron). Yritysten toimeksiantojen osalta hinta neuvotellaan erikseen ja riippuu toimeksiannon laadusta ja laajuudesta. Toimeksiannoista johtuvat ulkopuoliset kulut veloitetaan asiakkaalta.

Pääsääntöisesti pystyn antamaan toimeksiannosta kartoituksen perusteella joko hintahaarukan tai kiinteän hinnan. Jos toimeksiannon vaatima työmäärä on mahdollista arvioida etukäteen riittävällä tarkkuudella (yleensä esimerkiksi avioehdot, testamentit, edunvalvontavaltakirjat, lahja- ja kauppakirjat), toimeksiannon hoitamiselle voidaan sopia kiinteä hinta. Esimerkiksi kahden Suomessa asuvan henkilön välisen yksinkertaisen avioehdon palkkio on noin 270 euroa (sis alv, ei sisällä rekisteröimisen kustannusta) ja Suomessa asuvan henkilön vain Suomessa sijaitsevaa omaisuutta koskevan helpohkon testamentin hinnat ovat suunnilleen 350 euron kummallakin puolella (sis alv).

Annan tarvittaessa myös laajemmista toimeksiannosta etukäteen kustannusarvion tai arvion työn oletetusta tuntimäärästä.

Jos asiakastapaaminen tapahtuu asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan valitsemassa paikassa, sovimme erikseen matkakuluista.

Liikkuvan juristin yhteistyökumppaneiden asiakkaiden osalta noudatan pääasiassa yhteistyökumppanin kanssa sovittua toimeksiantokohtaista hinnastoa. Esimerkiksi yhteistyökumppanina olevien osuuspankkien asiakkaat: toimeksiannot hinnoitellaan OP-ryhmän lainopillisten toimeksiantojen suositushinnaston mukaan.

Kaupanvahvistuksen maksut

Kaupanvahvistusmaksu (arvonlisäveroton maksu) perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ja on 128 euroa/luovutusasiakirja vuonna 2024. Asetuksen mukaan kaupanvahvistaja veloittaa lisäksi matkakustannukset, jos kaupanvahvistus tapahtuu asianosaisten pyynnöstä muualla kuin kaupanvahvistajan toimipaikalla. Jos asianosainen tarvitsee kaupanvahvistajalta kopioita luovutusasiakirjasta tai sen liitteistä, yllä mainitun asetuksen mukaan hinta on 2 euroa/sivu (arvonlisäveroton maksu).

Kaupanvahvistukseen liittyvien viranomaistodistusten (mm. tarvittavat todistukset kiinteistörekisteristä) tai muiden tarpeellisten asiakirjojen hankinnasta asiakkaan puolesta veloitan 5 euroa/asiakirja (sisältäen arvonlisäveron) sekä asiakirjan hankinnasta viranomaisille tai muille palvelutarjoajille maksetut kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. Jos hankittavia asiakirjoja on paljon, hankintamaksu erillisen sopimuksen mukaan. Neuvon tarvittaessa asiakasta asiakirjojen hankintaan liittyen kulujen minimoimiseksi.

Puhelin

0400 242 141

Sähköposti

leena.kivisalo@omnilex.fi